Szkoła Podstawowa w Raczkach

5 stycznia odwiedziął nas zawodowy strażak Pan Marek Woronko. W trakcie spotkania Pan Marek zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi ze swoją pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Relacja fotograficzna

Lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w wejściu do budynku szkoły.

logo_projektu

Informacja o projekcie

Dotyczy realizacji projektu nr WND-RPPD.03.01.01-20-0243/17

 

Projekt pt. „Przedszkole- fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki.”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działania 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 90 800,00 zł, dofinansowanie 74 000,00 zł.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

29.01.2019

 Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Raczki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkola

FAN PAGE SP RACZKI