Szkoła Podstawowa w Raczkach

5 stycznia odwiedziął nas zawodowy strażak Pan Marek Woronko. W trakcie spotkania Pan Marek zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi ze swoją pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Relacja fotograficzna

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

29.01.2019

 Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Raczki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkola

Lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w wejściu do budynku szkoły.

logo_projektu

Informacja o projekcie

Dotyczy realizacji projektu nr WND-RPPD.03.01.01-20-0243/17

 

Projekt pt. „Przedszkole- fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki.”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działania 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 90 800,00 zł, dofinansowanie 74 000,00 zł.

Czytaj więcej: Informacja o projekcie

FAN PAGE SP RACZKI